گودال بین اسف

درخواست حذف این مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در مسجد بیمرغ جلسه کارورزان اگه درست گفته باشم برگزاره. از اداره راه و منابع طبیعی و یه جای دیگه میخوان شرکت کنند. والله من که پشت کرسی رو با این جلسه عوض نمی کنم ولی اگه ی رفت بی زحمت بگه یه گودالی وسط جاده اسف توی ا ین وجی از بین تپه ها به سمت بیمرغ درست شده. جش هم دوسه بیل اسف بیشتر نیست. همون رییس اداره راه رو بگید داداش به جای سخنرانی اینجا بفرست اگه اسف ندارید چهارتا بیل خاک حداقل داخلش بریزند